VOI&NOI FW2019-2020 campaign

VOI & NOI Print & Digital Campaign and Video for Fall / Winter 2019-2020.

 

Creative and Production: ICONIZO

 

CLIENT

VOI & NOI

ICONIZO_VOI&NOI_FW_2019_2020_CAMPAIGN
ICONIZO_VOI&NOI_FW_2019_2020_CAMPAIGN
ICONIZO_VOI&NOI_FW_2019_2020_CAMPAIGN
ICONIZO_VOI&NOI_FW_2019_2020_CAMPAIGN
ICONIZO_VOI&NOI_FW_2019_2020_CAMPAIGN